Galerie De Roos van Tudor
 

Kunstkoopregeling

           

            en

 

   Eerlijke praktijk:

 

Fair Practice Code

 

 

 

 KunstKoop - Mondriaan Fonds

 

 
 
Met de kunstkoopregeling van het Mondriaanfonds kunt u ook kunst kopen. U sluit hiervoor een renteloze lening, die u gespreid kunt terugbetalen.

 

 

 

 
     
 

De Kunstkoopregeling

 


De KunstKoop van het Mondriaan Fonds biedt particulieren woonachtig in Nederland de mogelijkheid om in maandelijkse termijnen, zonder rente, een kunstwerk aan te schaffen. Het doel van deze dienst is om particulieren te stimuleren kunst te kopen en daarmee de kunstmarkt in het algemeen te stimuleren. Er wordt veel gebruik gemaakt van het programma.
 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de galeriehouder of op de website van het Mondriaanfonds


GALERIe FAIR PRACTICE CODE

Galerie de Roos van Tudor conformeert zich aan de Gallery Fair Practice Code . Vanaf juli 2023 is deze code een permanente voorwaarde voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden of voor een buitenlandse kunstbeurs een bijdrage willen ontvangen van het Mondriaan Fonds. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie ( NGA ) ontwikkelde het Mondriaan Fonds de code om de positie van de kunstenaar in relatie tot de galerie te versterken.

De code:

1. De betreffende galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventueel geldende kortingen. Andere zaken die in dit document kunnen worden vastgelegd zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, doelstellingen van beide partijen (bijvoorbeeld op het gebied van internationale zichtbaarheid), de relatie met een tweede galerie, afspraken over de verrekening van eventuele kortingen, over commissies van derden, of de verrekening van andere kosten zoals voor transport, fotografie, verzekering of de opbouw van een tentoonstelling. Modelcontracten zijn beschikbaar op de website van de Dutch Gallery Association (NGA).

2. De kunstenaar blijft eigenaar van zijn werk totdat het volledige bedrag aan de galerie is betaald, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement of beslaglegging op de galerie.

3. De galerie zal binnen 60 dagen na de verkoop van het werk van de kunstenaar het volledige kunstenaarsaandeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs overmaken en de kunstenaar voorzien van de naam en contactgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

4. Onverkochte kunstwerken in beheer van de galerie dienen, indien de kunstenaar daarom verzoekt, altijd binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd.

5. De relatie tussen galerieŽn kan concurrentie en rivaliteit met zich meebrengen, maar in het geval van verschillende galerieŽn die dezelfde kunstenaar vertegenwoordigen, moeten de galerieŽn in alle opzichten trouw blijven aan de belangen van de kunstenaar in kwestie. Indien een galerie uitsluitend een kunstenaar vertegenwoordigt en daarmee als ‘moedergalerie’ fungeert, en een andere galerie met deze kunstenaar een tentoonstelling wil organiseren, dienen betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de tentoonstelling gehouden kan worden
6. Van de galerie wordt verwacht dat zij professioneel en bekwaam is en deze professionaliteit en competentie in stand houdt.
7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat een werk door een erkende onafhankelijke partij als nep wordt beoordeeld, kan de klant het werk aan de galeriehouder retourneren en het bedrag laten betalen het werk terugbetaald.
8. Een galerie vermeldt op haar website het volgende: hun doelstellingen, programma, werkwijze en de kunstenaars die zij vertegenwoordigen.
9. Van een galerie wordt verwacht dat zij handelt in overeenstemming met de Fair Practice Code (fairpracticecode.nl), waarin een waarborg is opgenomen tegen ongepast gedrag op de galerie en elders.

 
 
     

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy