Galerie De Roos van Tudor
 

Kunstkoopregeling

 

 
 
Met de kunstkoopregeling van het Mondriaanfonds kunt u ook kunst kopen. U sluit hiervoor een renteloze lening, die u gespreid kunt terugbetalen.

 

 

 

 
     
 

De Kunstkoopregeling

 

Het kopen van een hedendaags kunstwerk is makkelijk en aantrekkelijk met de KunstKoopregeling. De regeling houd in dat u kunstwerken bij de geselecteerde galeries kunt kopen, waarvoor u een lening afsluit bij Santander Bank. De rente van deze lening wordt geheel vergoed door het Mondriaanfonds. Het Mondriaanfonds is een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt. De KunstKoopregeling is door de overheid aan haar uitbesteed.


De galeries

De galeries waar u van de regeling gebruik kan maken zijn geselecteerd door het Mondriaanfonds. Ze bevinden zich door heel Nederland. U kunt ze herkennen aan de sticker met het logo van de KunstKoopregeling op de deur. Deze galeries zijn gekozen om onder meer hun tentoonstellingen, professionaliteit en openingstijden.


De kunstwerken

De regeling is er voor alle beeldende kunst van na 1945. De nationaliteit van de kunstenaar is niet van belang, wel dat hij nog in leven is. Het kunstwerk moet deel uitmaken van het programma van de galerie en als het werk in oplage is, moet het aan bepaalde eisen voldoen. Uw galeriehouder kan u precies vertellen welke werken er voor de regeling in aanmerking komen.


De werkwijze

Na het sluiten van de koopovereenkomst met uw galeriehouder, krijgt u via de email een bericht van de Santander bank. Deze bank bericht u of de lening wordt verstrekt. Als dit het geval is ondertekent u het leencontract. Santander Bank betaald het totaalbedrag van de lening dan rechtstreeks aan de galerie. De rente van de lening wordt voor u door het Mondriaanfonds aan Santander Bank betaald. Met uw galeriehouder spreekt u af wanneer u het kunstwerk meeneemt.


De voorwaarden

  • - De KunstKoopregeling geldt uitsluitend voor particulieren.
  • - De lening kan worden verstrekt aan personen tussen 18 en 75 jaar, die minimaal anderhalf jaar in Nederland wonen.
  • - Santander bank bepaalt of de lening wordt toegekend. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel maken deel uit van de procedure.
  • - Indien de lening niet wordt verstrekt, kunt u van de aankoop afzien en krijgt u uw aanbetaling van uw galeriehouder terug.

  • - De lening wordt verstrekt voor kunstwerken met een kostprijs van ten minste € 750,00. Voor houders van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) geldt een minimumprijs van € 150,00

  • - De lening bedraagt maximaal € 7.000,00 per kunstwerk.
  • - De aanbetaling bedraagt minimaal 10% van de prijs, met een maximum van € 450,00. Voor werken met een kostprijs boven de € 7.450,00 gelden hogere aanbetalingen.
  • - De looptijd van de lening is maximaal drie jaar; vervroegd aflossen is mogelijk.
  • - De minimale aflossing is € 22,50 per maand.

De aflossing

In de onderstaande tabel vindt u een aantal voorbeelden van maandelijkse aflossingen. Wanneer u voor een andere looptijd kiest, kunt u het totaalbedrag van de lening delen door het aantal maanden dat uw lening loopt. De maandelijkse aflossing bedraagt minimaal € 22,50

Wat gaat u maandelijks betalen? (bedragen in euro's)
Aankoopbedrag Bedrag lening Max. looptijd Maandbedrag
750,00 675,00 30 mnd 22,50
1.000,00 900,00 36 mnd 25,00
3.000,00 2.700,00 36 mnd 75,00
4.000,00 3.600,00 36 mnd 100,00
4.500,00 4.050,00 36 mnd 112,50
5.500,00 5.050,00 36 mnd 140,28
6.800,00 6.350,00 36 mnd 176,39
7.250,00 6.800,00 36 mnd 188,89
7.450,00 7.000,00 36 mnd 194,44
9.000,00 7.000,00 36 mnd 194,44

Voor meer informatie kunt u terecht bij de galeriehouder of op de website van het Mondriaanfonds


 
 
     

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy