Galerie De Roos van Tudor
 

Abe Gerlsma

 
Abe Gerlsma
 

In het indrukwekkende oeuvre van Abe Gerlsma (1919-2012) uit Franeker staat het Friese platteland centraal. Gerlsma had het vermogen om het meest wezenlijke kenmerk van het Friese landschap te treffen: de werking van licht. Hij was zijn hele kunstenaarsleven lang geboeid en gefascineerd door tegenlicht in het Friese landschap. Friesland in tegenlicht, binnen- en buitendijks, was het belangrijkste thema in zijn artistieke werk.


 

 
 

 

 

 

 
  Deelname aan de tentoonstelling "Still....even" in de Martinikerk te Franeker 3 mei - 2 september 2024  
 
1  2  3  4  5 

Schilderijen


Vanaf de nije kromme (50x70)

"Slachte bij de nije 
    kromme" 

 

 "Ternaard"

 
 
     
 

       

 "Boerderij Andringa 

   bij Koehool"

   "Schapen op de 

    Polderdijk"

 

 

 
 
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

Grafiek


21. Simmernacht

22. Simmernacht zwart/wit

24. Rispinge

 

 
     
 
25. De Leijen

26. Hindeloopen

27. Heech Wetter

 

 
     
 
28. Waddenzee Harlingen

29. Yn 't not

30. Fryslan

 

 
     
 
31. Yn e Bjirmen

32. Terp Furdgum

33. Oosterwierum

 

 
     
 
34. Paddestoelen

35. De Syl Dokkum

36. Vermaning Heerenveen

 

 
     
 
37. Poortje Martinikerk Franeker

39. Korendragershuisje klein

40. Stadhuis Franeker

 

 
     
 
38. 1945

41. Korendragershuisje Franeker

42. Trekweg Franeker

 

 
     
 
1  2  3  4  5 
 
     
 

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy